B-WHITE קרם

 

קרם הבהרה בעל שתי פעולות: החדרה והבהרה.

באמצעות שימוש בחומרי הבהרה חזקים ומרוכזים וכן במרכיב ייחודי המאפשר החדרהשל שאר המרכיבים אל שכבות העור העמוקות, מקנה קרם זה תוצאות מצויינות לעור בעל גוון לא אחיד וכתמים.